Business Conference

Partnerit tekivät tutkimuksia sukupuolen kannalta myönteisten säännösten parhaista käytännöistä koko eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen alalla ja niiden yhteisiä piirteitä ja lähestymistapoja analysoidessa. Tästä johdettiin siten joukko vähimmäisvaatimuksia, joita sukupuolen kannalta myönteisen oppilaitoksen tuli noudattaa. Nämä vaatimukset esitettiin "sukupuolimyönteisessä peruskirjassa".

Sukupuolimyönteinen peruskirja

Modern Laptop

Tutkimuksemme löydöksiä käytettiin interaktiivisen arviointityökalun kehittämiseksi ammattikouluille senhetkisten sukupuolikäytäntöjensä vertailemiseksi. Työkalu toi esiin alueita, joissa oli parantamisen varaa ja miten niitä tulisi käsitellä (esim. tarvittavat institutionaaliset muutokset, koulutukset, jne.). Työkalusta saadut tulokset heijastuivat myös Gender+-peruskirjaan, joka osoitti instituutiolle, miten hyvin he täyttivät vähimmäisvaatimukset.

Sukupuolijalanjäljen vertailutyökalu

Open Book

Gender Champion -tasa-arvomestarin taitoprofiili ja resurssit

Gender Championin eli tasa-arvomestarin nimittäminen oli yksi sukupuolimyönteisten säädösten avaintekijöitä. Siinä suoritettiin kenttätutkimuksia tasa-arvo- ja monimuotoisuusjohtajien, HR-ammattilaisten ja ammattikoulujen johtajien kanssa sen tunnistamiseksi, mitkä tällaisen roolin tarpeet ja profiili olevat- eli tiedot, jotka esitettiin muodollisessa taitoprofiilissa. Tämä tutkimus tarjosi tietoa myös muille resursseille (oppaille, palvelutyökaluille, jne.) auttaessaan ammattikouluja tällaisen roolin perustamisessa. Nämä resurssit esitettiin projektin sivustolla vertailutyökalun ja peruskirjan lisäksi.