Tiimimme

Projektikonsortio koostui 6 partnerista Iso-Britanniasta, Suomesta, Bulgariasta, Italiasta, Sloveniasta ja Kyprokselta. Projektin koordinoija oli aspire-igen, joka oli Iso-Britannian Yorkshiren ja Humberin alueen suurin koulutus- ja uraorganisaatio.

Aspire-igen.jpg

aspire-igen

Aspire-igen-ryhmä on voittoa tavoittelematon sosiaalinen yritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus uraohjauksen, työllistymisen tukemisen ja koulutuspalvelujen tarjoamisessa epäedullisessa asemassa oleville ryhmille. Tutkimus- ja kehitystiimi on ollut mukana yli 75 kansainvälisessä projektissa vuodesta 1992 lähtien ja tuottaa ajankohtaisia resursseja, koulutuksia ja työkaluja, jotka täyttävät modernin uraohjauksen ja työllistymisen vaatimukset. Aspire-igen on Euroopan komission tunnistama huippuosaamisen keskus, joka tukee ohjauksen kehittämiskäytäntöjä EU:n tasolla Iso-Britannian Euroguidance-keskuksena.

Finland_Learnmera logo.png

Learnmera

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

logo_elipsa bordo LUNG.png

LUNG

LUNG on moderni koulutuskeskus, jolla on lähes 60 vuoden kokemus aikuiskoulutuksessa. Tällä hetkellä keskuksella on 13 työntekijää ja noin 80 tuntiopettajaa. Noin 5000 henkilöä osallistuu LUNGin koulutukseen ja neuvontatoimintaan joka vuosi. LUNGin laaja tarjouskanta jakautuu: koulutukseen (peruskoulu aikuisille, ammattikoulu- ja lukio-ohjelmat, kielet (yleiset kielikurssit, yksittäiset kurssit, räätälöidyt kurssit), itseparantamiskurssit (tietotekniikka- ja kirjanpitokurssit, kansallinen ammatillinen pätevöityminen), vapaa-ajan ohjelmat, oppimisen tuki -ohjelmat, suurin osa epäedullisessa asemassa oleville ryhmille (erilaisiin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin projektihakuihin osallistuminen). LUNG toimii kotina Northern Primorskas Multigenerational Centre – a Lifelong learning Centre -oppimiskeskukselle, jossa kohtaavat eri sukupolvet ja ihmiset kaikkialta, Consulting Centre for Adults in Education – ISIO, tieto- ja ammatillisen neuvonnan keskus, elinikäisen oppimisen pisteet sekä itseopiskelukeskus. Olemme luoneet avoimen oppimisympäristön, parantaneet pääsyä oppimiseen, koulutukseen sekä neuvontaan koulutuksen eri mahdollisuuksista. Olemme luoneet vahvoja yhteyksiä eri koulutusjärjestöihin alueellisesti sekä kansallisella tasolla. Laadun parantamisen toiminnot ovat osa päivittäistä toimintaamme, minkä vahvistaa kansallinen POKI – Offering Quality Education to Adults -koulutuslupa.

BFE logo.jpg

BFE

The Business Foundation for Education (BFE) on bulgarialainen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin vuonna 2005 julkisen hyvän edistämiseksi. Säätiö tunnetaan Bulgariassa johtoasemassa elinikäisen oppimisen alalla sekä uraohjauksessa, ja sen monilla hankkeilla on ollut suuri merkitys kansalaisten työllistymiseen ja kilpailukykyyn. Vuodesta 2005 lähtien:

  • BFE edustaa Global Career Development Facilitator -ohjelmaa, jossa on koulutettu ja sertifioitu yli 1000 uraohjaajaa;

  • on perustanut 37 yliopiston urakeskusten verkoston; • on auttanut käynnistämään alueellisia urakehityskeskuksia opiskelijoille ja työssä käyville;

  • on pilotoinut koulujen Career Clubs -urakerhoja, jotka koulutusministeriö on moninkertaistanut kansallisella tasolla koulujen uraohjausmallina;

  • on ottanut osaa kansallisen interaktiivisen koulun uraohjausopetussuunnitelman kehittämiseen;

  • on kehittänyt harjoittelumetodologiaa, jonka julkinen hallinto, korkeakoulut ja yritykset ovat ottaneet käyttöön;

  • on toteuttanut kansallisia uraohjaus- ja työllistymistutkimuksia nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa;

  • on koordinoinut ja ottanut osaa yli 40 eurooppalaiseen ja kansalliseen projektiin, jotka koskevat henkilökohtaista ja urakehitystä, yrittäjyyttä, sosiaalista osallistamista ja innovatiivisia koulutuskeinoja.

csi-logo-new.png

CSI

Centre for Social Innovation (CSI) on tutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka keskittyy sosiaalisten innovaatioiden vaalimiseen, jotka tuovat positiivista muutosta paikallisiin, kansallisiin, alueellisiin tai maailmanlaajuisiin yhteisöihin. Tällaisia yhteisöjä ovat mm. valtionhallinto, paikalliset hallintovirastot, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kaupalliset yritykset ja koulutusinstituutiot. CSI-tiimi koostuu avomielisistä ja koulutetuista tutkijoista, yrittäjistä, projektimanagereista, kouluttajista ja IT-henkilöstöstä. CSI:llä on kyky tunnistaa sosiaalisia tarpeita, suunnitella ja toteuttaa muokattuja aloitteita sekä tukea kestävää kasvua. CSI-tiimin osaamisalueita ovat perinteinen koulutus ja e-oppiminen, yrittäjyys, startup-yritykset, innovaatiot, luovuus, neuvotteleminen, IP-neuvontapalvelut, sosiaalinen vastuu, yritysneuvontaratkaisut, tietojenkäsittely, tietotekniikka, projektinhallinta, hankkeiden arviointipalvelut, tuotteiden validointi, koulutus ja tietokonepelit. CSI ammentaa osaamista ja taitoja laajasta maailmanlaajuisesta verkostostaan, johon kuuluu akateemisia instituutioita, tietotekniikkayrityksiä, julkisia palveluita, kansainvälisiä organisaatioita ja startup-yrityksiä.

logo ciape.png

CIAPE

CIAPE (Italian Centre for Permanent Learning – Italian jatkuvan oppimisen keskus) on voittoa tavoittelematon yksityinen organisaatio. Se on oppijoiden järjestö, joka edistää oppimisyhteiskunnan kehitystä laadukkaiden ja kattavien aikuiskoulutus- ja opetusjärjestelmien kautta, jotka ovat kaikkien saatavilla. CIAPE toteuttaa tutkimus- ja koulutustoimintoja, jotka on suunnattu monialaisten taitojen ja uusien, työmarkkinoilla tarvittavien taitojen kehittämiseksi ja validoimiseksi. CIAPE on innovaatioprojekti, joka syntyi tavoitteena johtaa menestyksekästä ja jatkuvasti muuttuvaa yhteisöä. Vain elinikäinen oppiminen voi taata yksilöiden kilpailukyvyn maailmanlaajuisilla työmarkkinoilla. Koulutustarjontaa tulee muokata uudelleen ja keskittyä usein kiireisten ja päämäärätietoisten aikuisoppijoiden uusiin tarpeisiin. CIAPE ehdottaa innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka sopivat uuteen sosio-taloudelliseen tilanteeseen. Avainsanat: itsensä toteuttaminen, työllistyvyys, ammatillinen sopeutumiskyky, aktiivinen kansalaisuus ja sosiaalinen osallistuminen.