GENDER +

Gender+ oli kaksivuotinen Erasmus+ KA2-projekti, jossa kehitettiin hallinta- ja vertailutyökaluja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi ammattikoulutuksissa.

 
Sukupuolimyönteinen peruskirja

 

Partnerit tekivät tutkimuksia sukupuolen kannalta myönteisten säännösten parhaista käytännöistä koko eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen alalla ja niiden yhteisiä piirteitä ja lähestymistapoja analysoidessa. Tästä johdettiin siten joukko vähimmäisvaatimuksia, joita sukupuolen kannalta myönteisen oppilaitoksen tuli noudattaa. Nämä vaatimukset esitettiin "sukupuolimyönteisessä peruskirjassa".

Vertailutyökalu

IO1-tuotteen tutkimuslöydöksiä käytettiin myös ammattikoulujen nykyisten sukupuolikäytäntöjensä vertailuun tarkoitetun interaktiivisen arviointityökalun kehittämisen perustana. Se korosti alueita, joissa on parantamisen varaa, ja miten näitä pystyttiin kehittämään (esim. tarvittuja institutionaalisia muutoksia, koulutusta, jne.). Tämän työkalun tuloksiin liittyivät myös IO1-peruskirjaan, josta instituutio siten näki, kuinka hyvin he täyttivät vähimmäisvaatimukset.

Gender Champion -tasa-arvomestarin taitoprofiili ja resurssit

 

Gender Championin eli tasa-arvomestarin nimittäminen oli yksi sukupuolimyönteisten säädösten avaintekijöitä. Siinä suoritettiin kenttätutkimuksia tasa-arvo- ja monimuotoisuusjohtajien, HR-ammattilaisten ja ammattikoulujen johtajien kanssa sen tunnistamiseksi, mitkä tällaisen roolin tarpeet ja profiili olevat- eli tiedot, jotka esitettiin muodollisessa taitoprofiilissa. Tämä tutkimus tarjosi tietoa myös muille resursseille (oppaille, palvelutyökaluille, jne.) auttaessaan ammattikouluja tällaisen roolin perustamisessa. Nämä resurssit esitettiin projektin sivustolla vertailutyökalun ja peruskirjan lisäksi. 

  • Facebook

Follow us on Facebook

Uplifted Youth

GENDER+ ON ERASMUS+-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2018-1-UK01-KA202-048039. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.